VIRTUALIOS SISTEMOS
2022-01-25 12:31
 
 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija:
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=121189211185&cid=1138611642&sid=1&lan=LT

Įstatymo paaiškinimai:

2. Kada, kokiais terminais perkančioji organizacija turi informuoti savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimą nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją?
Atsakymas

3. Ar perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją?
Atsakymas

4. Kaip (kokia forma) perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie mažos vertės pirkimus, nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją? Ar Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtins formas dėl šios informacijos paskelbimo?
Atsakymas

5. Kokią informaciją ir kur turės skelbti perkančioji organizacija apie mažos vertės pirkimus, vykdomus nuo 2014 m. sausio 1 d.?
Atsakymas

Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija savo tinklapyje turės informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą, nurodydama:
-apie pradedamą pirkimą: pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
-apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;
-apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus.

 
Susidomėjote? Susisiekite su mumis dabar!
Užpildyti anketą